Архив

Приходна част на бюджета на Община Руен за 2018 г.
Публикувано на: 6 феруари 2018 г.

Разходна част на бюджета на Община Руен за 2018 г.
Публикувано на: 6 феруари 2018 г.

Капиталова програма на Община Руен за 2018 г.
Публикувано на: 6 феруари 2018 г.

Разчет за сметките за средства от Европейския съюз в Община Руен за 2017 г.
Публикувано на: 6 феруари 2018 г.

Разпределение на бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет във функция „Образование“ за 2018 г.
Публикувано на: 6 феруари 2018 г.

Информация за текущото изпълнение на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на Община Руен към 30.06.2017 г.

Приходна част на бюджета на Община Руен за 2017 г.

Разходна част на бюджета на Община Руен за 2017 г.

Капиталова програма на Община Руен за 2017 г.

Разчет за сметките за средства от Европейския съюз в Община Руен за 2017 г.

Разпределение на бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет във финкция „Образование“ за 2017 г.

Информация за текущото изпълнение на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на Община Руен към 30.06.2016 г.

Бюджет на Община Руен за 2016 г.

Информация за текущо изпълнение на бюджета и общинските сметки за средства от Европейския съюз на Община Руен към 30.06.2015 г.

Приходна част на бюджета на Община Руен за 2015 г.

Разходна част на бюджета на Община Руен за 2015 г.

Капиталова програма на Община Руен за 2015 г.

Разчет за сметките за средства от Европейския съюз в Община Руен за 2015 г.

Бюджет на второстепенните разпоредители с бюджет в Община Руен за 2015 г.

Разпределение на бюджета за 2014 г. по тримесечия

Приходна част на бюджета на Община Руен за 2014 г.

Разходна част на бюджета на Община Руен за 2014 г.

Капиталова програма на Община Руен за 2014 г.

Бюджет на второстепенните разпоредители с бюджет в Община Руен за 2014 г.

Информация за текущо изпълнение на бюджета и общинските сметки за средства от Европейския съюз на Община Руен към 30.06.2014 г.

Коментарите са затворени.