Конкурси за работа

Обявление за конкурс за длъжността: „Директор на Детска градина с. Преображенци, общ. Руен“

Списък на допуснатите и не допуснатите кандидати за длъжността: „Главен експерт – финанси“ в дирекция „ФСДБ и УС“

ОБЩИНА РУЕН
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ В ЦЕНТЪРА ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА РУЕН:

  1. Управител

Необходими документи за кандидатстване и изисквания за кандидатстване: Изтегли
Публикувано от: Н. Юсуф |1 ноември 2016|

Списък на допуснатите и не допуснатите кандидати за длъжността: Началник на отдел „Териториално селищно устройство”

Община Руен обявява конкурс за длъжността: Началник на отдел „Териториално селищно устройство”

Коментарите са затворени.