Конкурси за работа

Допуснати кандидати до конкурс за длъжността: Началник сектор „Вътрешен одит“: Анатоли Николов Ранчев.
Няма недопуснати кандидати.
Конкурсът ще се проведе на 5 юни 2018 г. от 10:00 часа в административната сграда в с. Руен, ул. „Първи май 18“
Публикувано на: 30 април 2018 г.

Обявление за конкурс за длъжността: „Началник сектор Вътрешен одит“
Публикувано на: 13 април 2018 г.

Обявление за конкурс за длъжността: “ Вътрешен одитор“
Публикувано на: 13 април 2018 г.

 

Обявление за конкурс за длъжността: „Директор на Детска градина с. Преображенци и Директор на Детска градина с. Просеник, общ. Руен“
Публикувано на: 30 март 2018 г.

Списък на допуснатите и не допуснатите кандидати за длъжността: „Главен експерт – финанси“ в дирекция „ФСДБ и УС“

ОБЩИНА РУЕН
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ В ЦЕНТЪРА ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА РУЕН:

  1. Управител

Необходими документи за кандидатстване и изисквания за кандидатстване: Изтегли
Публикувано от: Н. Юсуф |1 ноември 2016|

Списък на допуснатите и не допуснатите кандидати за длъжността: Началник на отдел „Териториално селищно устройство”

Община Руен обявява конкурс за длъжността: Началник на отдел „Териториално селищно устройство”

Коментарите са затворени.