Архив на наредби

Приложение №1 към: Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Руен.
Приложение №2 към: Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Руен.

Коментарите са затворени.