Архив на наредби

Наредба №4 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Руен – 26.04.2018

Приложение №1 към: Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Руен.
Приложение №2 към: Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Руен.

Коментарите са затворени.