Общинска администрация

ОБЩИНА РУЕН – ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

:

obstina_ruen@mail.bg

Главен спец. Канцелария 05944/6233 Муазес Осман
Кмет 05944/6233 Исмаил Осман
ЗАМ.КМЕТ 05944/6327 Мирем Хасан Дервиш
Зам. кмет 05944/6233 Ферхан Смаил
 СЕКРЕТАР  05944/6449 Снежана Панайотова
ДИРЕКТОР ФСДБУС  05944/6250 Мийрем Сали
 Директор АИОГСГР  05944/6233 Кадрие Хаджифета
 ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ  05944/6389 Мустафа Халис
 Дежурни ОБСС  05944/6314
 Директор МПДТ  05944/6233 Нурсел Халил
 Гл. Архитект  05944/6233 Айдън Гюджен
 Председател ОБС  05944/6486 Ешереф Ешереф

Коментарите са затворени.