Състав

СПИСЪК НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ЗА МАНДАТ 2015 год. – 2019 год.

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ ПОЛИТИЧЕСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ
Ахмед Сюлейман Мехмед ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
Ешереф Кязим Ешереф ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
Фатме Хасан Рамадан ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
Юмер Хасан Ибрам ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
Нуртен Мустафова Османова ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
Мехмед Мехмед Мехмед ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
Фахрие Хюсеин Мутула ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
Хасан Абдурахим Хасан ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
Тунджай Мехмед Пачалъ ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
Рамадан Джемил Мехмед ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
Алиосман Мехмед Хасан ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
Аптула Хасан Мехмед ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
Мехмед Адем Мехмед ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
Ахмед Яшар Ахмед ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
Ердинч Мехмед Халил ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
Неджаати Сали Осман ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
Ереджеб Хасан Мустафа ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
Нихат Хасан Сюлейман ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
Бахри Шабан Рашид ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
Рангел Алексиев Топалов ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
Мехмед Хюсеин Мехмед ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
Хасан Алиш Камбер ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
Вежди Кемал Орманов КП „НЕЗАВИСИМА КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩИНА РУЕН“
Мехмед Хилми Мехмед КП „НЕЗАВИСИМА КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩИНА РУЕН“
Мустафа Смаил Хюсеин КП „НЕЗАВИСИМА КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩИНА РУЕН“
Кадир Адем Неджиб КП „НЕЗАВИСИМА КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩИНА РУЕН“
Димо Иванов Ангелов ПП „ГЕРБ“
Февзи Джевдет Хюсеин ПП „ГЕРБ“
Хюсеин Иб Мустафа КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“

Коментарите са затворени.