Търгове и конкурси

Заповед на кмета на Община Руен за провеждане на Открит конкурс за маркиране и продажба на стояща дървесина на корен в обект 1806 на територията на Община Руен.
Публикувано на: 19 декември 2018 г.

Заповед на кмета на Община Руен за прекратяване на процедура провеждане на открит конкурс „за продажба на стояща дървесина на корен“ в обект 1802, на територията на Община Руен.
Публикувано на: 1 ноември 2018 г.

Заповед на кмета на Община Руен за провеждане на открит конкурс „за продажба на стояща дървесина на корен“ в обект 1802, на територията на Община Руен.
Публикувано на: 2 октомври 2018

Заповед на кмета на Община Руен за определяне на спечелил на открит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в обект 1804, на територията на Община Руен.
Публикувано на: 7 август 2018

Заповед на кмета на Община Руен за определяне на спечелил на открит конкурс за „добив на дървесина, товарене, транспортиране, разтоварване и маркиране на дървета за сеч“ в обект 1805, на територията на Община Руен
Публикувано на: 7 август 2018

Заповед на кмета на Община Руен за определяне на спечелил на открит конкурс „за маркиране на насаждения и дървета за сеч в обект 1804-1, на територията на Община Руен..
Публикувано на: 7 август 2018

Заповед на кмета на Община Руен за провеждане на открит конкурс „добив на дървесина, товарене, транспортиране, разтоварване и маркиране на дървета за сеч“ в обект 1805, на територията на Община Руен.
Публикувано на: 16 юли 2018

Заповед на кмета на Община Руен за провеждане на открит конкурс за маркиране на насаждения и дървета за сеч в обект 1804-1, на територията на Община Руен.
Публикувано на: 16 юли 2018

Заповед на кмета на Община Руен за провеждане на открит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в обект 1804, на територията на Община Руен.
Публикувано на: 16 юли 2018

Заповед на кмета на Община Руен за провеждане на открит конкурс за „за маркиране и продажба на стояща дървесина на корен в обект 1803, на територията на Община Руен.
Публикувано на: 16 април 2018

Заповед на кмета на Община Руен за провеждане на открит конкурс за “ продажба на стояща дървесина на корен“ в обект 1802, на територията на Община Руен.
Публикувано на: 16 април 2018

Заповед на кмета на Община Руен за провеждане на открит конкурс за „добив на дървесина, товарене, транспортиране, разтоварване и маркиране на дървета за сеч“ в обект 1801 на територията на Община Руен
Публикувано на: 16 април 2018

Заповед на кмета на Община Руен за определяне на спечелил на открит конкурс за „за маркиране на насаждения и дървета за сеч“ в отдел 8:м, обект 1708-1 от ОГФ на Община Руен, проведен на 30.11.2017 г.

Заповед на кмета на Община Руен за определяне на спечелил на открит конкурс за „продажба на стояща дървесина на корен“ в отдел 8:м, обект 1708 от ОГФ на Община Руен, проведен на 30.11.2017 г.

Заповед на кмета на Община Руен за провеждане на открит конкурс за „за маркиране на насаждения и дървета за сеч“ в отдел 8:м, обект 1708-1 от ОГФ на Община Руен,

Заповед на кмета на Община Руен за провеждане на открит конкурс за „продажба на стояща дървесина на корен“ в отдел 8:м, обект 1708 от ОГФ на Община Руен,

Заповед на кмета на Община Руен за определяне на спечелил на открит конкурс за „Извеждане на огледна сеч – осветление в издънково насаждение “ в обект 1707 от ОГФ на Община Руен, проведен на 27.10.2017 г.

Заповед на кмета на Община Руен за провеждане на открит конкурс за „отглеждане на млади насаждения чрез извеждане – осветление“ в отдели 360:е, 360:з, 360:и, обект 1707 от ОГФ на Община Руен,

Заповед на кмета на Община Руен за определяне на спечелил на открит конкурс за маркиране на насаждения и дървета за сеч от обект 1706-1 на територията на Община Руен, проведен на 09.6.2017 г.г

Заповед на кмета на Община Руен за определяне на спечелил на открит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен от обект 1706 на територията на Община Руен, проведен на 09.06.2017 г

Коментарите са затворени.