Търгове и конкурси

Заповед на кмета на Община Руен за определяне на спечелил на открит конкурс за „за маркиране на насаждения и дървета за сеч“ в отдел 8:м, обект 1708-1 от ОГФ на Община Руен, проведен на 30.11.2017 г.

Заповед на кмета на Община Руен за определяне на спечелил на открит конкурс за „продажба на стояща дървесина на корен“ в отдел 8:м, обект 1708 от ОГФ на Община Руен, проведен на 30.11.2017 г.

Заповед на кмета на Община Руен за провеждане на открит конкурс за „за маркиране на насаждения и дървета за сеч“ в отдел 8:м, обект 1708-1 от ОГФ на Община Руен,

Заповед на кмета на Община Руен за провеждане на открит конкурс за „продажба на стояща дървесина на корен“ в отдел 8:м, обект 1708 от ОГФ на Община Руен,

Заповед на кмета на Община Руен за определяне на спечелил на открит конкурс за „Извеждане на огледна сеч – осветление в издънково насаждение “ в обект 1707 от ОГФ на Община Руен, проведен на 27.10.2017 г.

Заповед на кмета на Община Руен за провеждане на открит конкурс за „отглеждане на млади насаждения чрез извеждане – осветление“ в отдели 360:е, 360:з, 360:и, обект 1707 от ОГФ на Община Руен,

Заповед на кмета на Община Руен за определяне на спечелил на открит конкурс за маркиране на насаждения и дървета за сеч от обект 1706-1 на територията на Община Руен, проведен на 09.6.2017 г.г

Заповед на кмета на Община Руен за определяне на спечелил на открит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен от обект 1706 на територията на Община Руен, проведен на 09.06.2017 г

Коментарите са затворени.