Финанси и бюджет

Годишен финансов отчет

Сборен баланс на Община Руен за 2017 г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Руен за 2017 г. – рекапитулация на приходите и разходите от отчет – БО 3

Сборни касови отчети за сметките за средствата от европейския съюз на Община Руен за 2017 г.

Сборeн касов отчет за сметките за чуждите средства на Община Руен за 2017 г.

Пояснителни сведения към към оборотна ведомост за 2017

Становище и одитен доклад на Сметна палата за резултатите от извършен финансов одит на годишния финансов отчет за 2017 г. на Община Руен

 

Годишен финансов отчет за 2016 г. на Община Руен

Годишен финансов отчет за 2015 г. на Община Руен

Годишен финансов отчет за 2014 г. на Община Руен

Годишен финансов отчет за 2013 г. на Община Руен

Годишен финансов отчет за 2012 г. на Община Руен

Годишен финансов отчет за 2011 г. на Община Руен

Годишен финансов отчет за 2010 г. на Община Руен

Коментарите са затворени.