Финанси и бюджет

Годишен финансов отчет

Сборен баланс на Община Руен за 2017 г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Руен за 2017 г. – рекапитулация на приходите и разходите от отчет – БО 3

Сборни касови отчети за сметките за средствата от европейския съюз на Община Руен за 2017 г.

Сборeн касов отчет за сметките за чуждите средства на Община Руен за 2017 г.

Пояснителни сведения към към оборотна ведомост за 2017

Становище и одитен доклад на Сметна палата за резултатите от извършен финансов одит на годишния финансов отчет за 2017 г. на Община Руен

 

Годишен финансов отчет за 2016 г. на Община Руен

Годишен финансов отчет за 2015 г. на Община Руен

Годишен финансов отчет за 2014 г. на Община Руен

Годишен финансов отчет за 2013 г. на Община Руен

Годишен финансов отчет за 2012 г. на Община Руен

Годишен финансов отчет за 2011 г. на Община Руен

Годишен финансов отчет за 2010 г. на Община Руен

Месечни и тримесечни отчети

Тримесечен отчет към 30.09.2018 – трето тримесечие

Тримесечен отчет към 30.06.2018 – второ тримесечие

Тримесечен отчет към 31.03.2018 – първо тримесечие

Тримесечен отчет за IV тримесечие за 2017 г.

Тримесечен отчет към 30.09.2017 – трето тримесечие

Тримесечен отчет към 30.06.2017 – второ тримесечие

Тримесечен отчет към 31.03.2017 – първо тримесечие

 

 

Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за месец ноември 2018 г.

Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за м.октомври 2018 г.

Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за м.септември 2018 г.

Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за м.август 2018 г.

Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за м.юли 2018 г.

Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за м.юни 2018 г.

Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за м. май 2018 г.

Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за м. aприл 2018 г.

Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за м. март 2018 г.

Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за м. февруари 2018 г.

Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за м. януари 2018 г.

Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за м. декември 2017 г.

Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за м. ноември 2017 г.

Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за м. октомври 2017 г.

Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за м. септември 2017 г.

Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за м. август 2017 г.

Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за м. юли 2017 г.

Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за м. юни 2017 г.

Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за м. май 2017 г.

Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за м. април 2017 г.

Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за м. март 2017 г.

Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за м. февруари 2017 г.

Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за м. януари 2017 г.

Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за м. декември 2016 г.

Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за м. Ноември 2016 г.

Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за м. Октомври 2016 г.

Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за м. Септември 2016 г.

Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за м. Август 2016 г.

Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за м. Юли 2016 г.

Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за м. Юни 2016 г.

Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за м. Май 2016 г.

Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за м. Април 2016 г.

Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за м. Март 2016 г.

Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за м. Февруари 2016 г.

Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за м. Януари 2016 г.

Месечни отчети за 2015 г.

Месечни отчети за 2014 г.

Коментарите са затворени.