Административни услуги Зелена система

1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар
2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение
2046 Експертна оценка на дървесина и храстова растителност

Коментарите са затворени.