„Текущ ремонт на общински пътища и улици по населени места с асфалт на територията на Община Руен по обособени позиции”:

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на общински пътища и улици по населени места с асфалт на територията на Община Руен по обособени позиции”:

 1. Обособена позиция № 1 „Текущ ремонт на път BGS 1186 от с. Дъскотна- Планиница- Рупча”
 2. Обособена позиция № 2 „Текущ ремонт на път BGS 2182 разклон Струя- с. Струя”;
 3. Обособена позиция № 3 „Текущ ремонт на път BGS 2182 разклон Билка- с. Билка”;
 4. Обособена позиция № 4 „Текущ ремонт на път BGS 2183 разклон Дропла- с. Дропла”;
 5. Обособена позиция № 5 „Текущ н ремонт на път BGS 2180 с. Дъскотна- Ясеново- Снежа- Заимчево”;
 6. Обособена позиция № 6 „Текущ ремонт на път BGS 2200 разклон Вишна- с. Вишна”;
 7. Обособена позиция № 7 „Текущ ремонт на път BGS 2185 разклон Листец- с. Листец”,
 8. Oбособена позиция № 8 „Текущ ремонт на път BGS 2190 разклон Снягово- с. Снягово”;
 9. Обособена позиция № 9 „Текущ ремонт на път BGS 2196 Сини рид- Рожден”;
 10. Обособена позиция № 10 „Текущ ремонт на път BGS 3199/ BGS1195, Мрежичко- Топчийско”;
 11. Обособена позиция №11 „Текущ ремонт на улици по населени места чрез асфалтиране”

Електронна преписка

 1. Решение
  Публикувано на: 15 август 2017 г.
 2. Обявление
  Публикувано на: 15 август 2017 г.
 3. Документация
  Публикувано на: 15 август 2017 г.
 4. Образци
  Публикувано на: 15 август 2017 г.
 5. Проект на договор
  Публикувано на: 15 август 2017 г.
 6. Разяснения
  Публикувано на: 08 септември 2017 г.
 7. Протокол 1 от работа на комисия
  Публикувано на: 27 октомври 2017 г.
 8. Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП
  Публикувано на: 06 ноември 2017 г.
 9. Протокол 2 от работа на комисия
  Публикувано на: 08 ноември 2017 г.
 10. Протокол 3 от работа на комисия
  Публикувано на: 22 ноември 2017 г.
 11. Заповед за утвърждаване на протоколи
  Публикувано на: 22 ноември 2017 г.
 12. Решение за избор на изпълнител
  Публикувано на: 22 ноември 2017 г.

Коментарите са затворени.