Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на община Руен за зимния период на 2017-2018г.

Електронна преписка

 1. Обявление за обществена поръчка
  Публикувано на: 20 октомври 2017 г.
 2. Решение за откриване на процедура
  Публикувано на: 20 октомври 2017 г.
 3. Документация за обществена поръчка
  Публикувано на: 20 октомври 2017 г.
 4. Образци на документи
  Публикувано на: 20 октомври 2017 г.
 5. Образец ЕЕДОП
  Публикувано на: 20 октомври 2017 г.
 6. Проект на договор
  Публикувано на: 20 октомври 2017 г.
 7. Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП
  Публикувано на: 20 ноември 2017 г.

Коментарите са затворени.