Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Руен – видове храни и приблизителни количества по обособени позиции:”

 1. Обособена позиция №1 „Хляб и хлебни изделия“
 2. Обособена позиция №2 “ Храни на зърнена основа и варива“
 3. Обособена позиция №3 „Мляко и млечни продукти”;
 4. Обособена позиция №4 „Яйца“
 5. Обособена позиция №5 „Захар, захарни изделия и шоколадови изделия, пчелен мед“
 6. Обособена позиция №6 „Плодове, зеленчуци и продукти от тях“
 7. Обособена позиция №7 „Други храни и подправки“

Електронна преписка

 1. Решение за откриване на процедура
  Публикувано на: 13 декември 2017 г.
 2. Обявление за обществена поръчка
  Публикувано на: 13 декември 2017 г.
 3. Документация за обществена поръчка
  Публикувано на: 13 декември 2017 г.
 4. Раздел V.Образци -Опис и декларации
  Публикувано на: 13 декември 2017 г.
 5. Раздел V.Образци – Ценово предложение
  Публикувано на: 13 декември 2017 г.
 6. Раздел V. Образци -Предложение за изпълнение
  Публикувано на: 13 декември 2017 г.
 7. Раздел V. Образци- EEДОП
  Публикувано на: 13 декември 2017 г.
 8. Проект на договор 1
  Публикувано на: 13 декември 2017 г.
 9. Проект на договор 2
  Публикувано на: 13 декември 2017 г.
 10. Проект на договор 3
  Публикувано на: 13 декември 2017 г.
 11. Проект на договор 4
  Публикувано на: 13 декември 2017 г.
 12. Проект на договор 5
  Публикувано на: 13 декември 2017 г.
 13. Проект на договор 6
  Публикувано на: 13 декември 2017 г.
 14. Проект на договор 7
  Публикувано на: 13 декември 2017 г.
 15. Протокол от работа на комисия
  Публикувано на: 17 януари 2018 г.

Коментарите са затворени.