Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на община Руен за зимния период на 2018-2019г

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на община Руен за зимния период на 2018-2019г.

Електронна преписка

 1. Обявление за обществена поръчка
  Публикувано на: 29 октомври 2018 г.
 2. Решение за откриване на процедура
  Публикувано на: 29 октомври 2018 г.
 3. Документация за обществена поръчка
  Публикувано на: 29 октомври 2018 г.
 4. Образци на документи
  Публикувано на: 29 октомври 2018 г.
 5. Единен европейски документ за обществени поръчки
  Публикувано на: 29 октомври 2018 г.
 6. Проект на договор
  Публикувано на: 29 октомври 2018 г.

Коментарите са затворени.