Асистентска подкрепа

АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА

Oбщина Руен в качеството си на доставчик на социалната услуга – “Асистентска подкрепа”, в изпълнение на закона за Социалните услуги Обявява, че от 22.02.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за заемане на длъжност “Социален асистент” за предоставяне на социалната услуга – “Асистентска подкрепа” Повече информация може да намерите в линка:
Съобщение
Заявление-декларация
Декларация за съгласие за обработка на личните данни

АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА

През 2021 г. в община Руен се разкрива нова социална услуга – “Асистентска подкрепа”, като държавна делегирана дейност. Тя ще се предоставя на 63 лица от 23 асистента. Повече информация може да намерите в линка:
Съобщение
Заявление-декларация
Декларация за съгласие за обработка на личните данни

Коментарите са затворени.