Заместник Кметове

Мехмед Хасан Хамид

Заместник кмет

Хатидже Осман Ферад

Заместник кмет

Коментарите са затворени.