Заместник Кметове

Заместник кмет

Мийрем Хасан Дервиш – зам. кмет. Родена на 01.04.1973 год. в гр.Айтос. Завършила висшето си образование в БСУ-Бургас Магистърска степен, профил „Финанси“. Омъжена с две деца.

Заместник кмет

Иб Мустафа Иб Роден на 19.11.1962 год. Завършил висшето си образование в Шуменски университет “Еп.Константин Преславски”- специалност “Начално училищна педагогика”- бакалавърска степен Варненски свободен университет – специалност “Управление на международни бизнес проекти”- магистърска степен. Женен с две деца.

Заместник кмет

Ферхан Юмер Смаил е роден на 06.06.1981 год. Завършил е висшето си образование в Шуменски университет “Еп.Константин Преславски”, бакалавърска степен по специалност: „История“. Женен с две деца.

Коментарите са затворени.