Заповеди

Заповед на кмета на Община Руен за изземване на земеделски имот с начин на трайно ползване: нива с площ: 6.860 дка от Февзи Шабан Хюсеин:
Публикувано на: 13 ноември 2018 г.

Коментарите са затворени.