Избори НС 2022 г

СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл.91 от Изборния кодекс и решение № 1281-НС от 16 август 2022г. на ЦИК, в община Руен ще се проведат консултации с парламентарно представените партии и коалиции за сформиране съставите на СИК за провеждане на избори на 2 октомври 2022г.
Консултациите за предложения за СИК ще се проведат на 22 август 2022г. в административна сграда на общината в с. Руен, от 11.00 часа.
При консултациите да се представят:
– писмено предложение за състав на секционни избирателни комисии /СИК/ , което да съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за връзка.
– заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по рано от 1.08.2022г, или копие от решение за образуване на коалицията за участие в изборите за 47-то Народно събрание, с което се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;
– пълномощно или заверено копие на пълномощно от лицата представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица;
– списък на резервни членове , които да заместят предложените от тях лица при необходимост;

В консултациите може да участват и други партии и коалиции.

Коментарите са затворени.