Комплексно административно обслужване

ОБЩИНСКИ УСЛУГИ

Списък на предоставяните услуги
Услуги по Гражданска регистрация и гражданско състояние
Услуги по устройство на територията
Услуги по местни данъци и такси
– Услуги по общинска собственост
– Услуги за хора с увреждания
Вътрешни правила за организация на административното обслужване
Банкова сметка на общината, кодове за вид плащане

Адрес за кореспонденция и адрес на електронна поща за искания/заявления
с. Руен общ. Руен обл. Бургас
ул. Първи май №18
ПК 8540
Адрес на електорнна поща за искане и заявления: [email protected]
Работно време на администрацията
Работно време :

8:00ч. до 12:00ч. и от 13:00ч. до 17:00ч. от Понеделник до Петък.

Харта на клиента

Достъп до обществена информация

Вътрешни правила
– Формуляр на заявление

<a href="https://obstinaruen.com" class="su-button su-button-style-soft" style="color:#FFFFFF;background-color:#f98a00;border-color:#c86f00;border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px" target="_self"><span style="color:#FFFFFF;padding:6px 16px;font-size:13px;line-height:20px;border-color:#fbae4d;border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;text-shadow:none;-moz-text-shadow:none;-webkit-text-shadow:none"><i class="sui sui-navicon" style="font-size:13px;color:#FFFFFF"></i> Подаване на сигнали, жалби и други оплаквания/предложения</span></a>

Коментарите са затворени.