Контакти

Email[email protected]

Тел. за контакти:  059446233

Информационен център и административно обслужване:
Адрес: област Бургас, община Руен, с. Руен, п.к. 8540, ул.“Първи май“ № 18;
Е – адрес: ruen.egov.bg
email: [email protected]
тел: 05944 6233;
Факс: 05944 6476;
ЕИК по Булстат: 000057211
Работно време: от 08:00 до 17:00 часа без прекъсване.

Информация за предоставяните от община Руен услуги може да бъде получена и на:
05944 6388 – Дирекция „Административно и информационно обслужване”
05944 6360 – Дирекция „Местни приходи данъци и такси ”

 Общинска администрация   Кметове по кметства 

Коментарите са затворени.