НАРЕДБА за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях по чл. 225a, ал. 3 ЗУТ

Коментарите са затворени.