Население

Населените места в община Руен

Населено място Постоянен адрес Настоящ адрес
1. с.Билка 869 539
2 с.Вишна 357 259
3. с.Вресово 1 084 878
4 с.Добра поляна 889 750
5 с.Добромир 1265 1 046
6 с.Дропла 438 297
7 сДъскотна 876 796
8 с.Заимчево 569 460
9 с.Зайчар 1 295 1 138
10 с.Каменяк 256 211
11. с.Каравельово 568 511
12 с.Листец 605 426
13 с.Люляково 2592 1 770
14. с.Мрежичко 584 537
15. с.Припек 526 455
16. с.Подгорец 465 347
17. с.Преображенци 584 436
18. с.Планиница 1 855 1 486
19. с.Просеник 1 498 1 387
20. с.Разбойна 1 158 829
21 с.Речица 960 765
22. с. Рожден 468 434
23. с. Рудина 284 226
24. с. Руен 2 805 2 567
25. с. Рупча 682 424
26. с.Ръжица 1 518 1 238
27. с.Сини рид 451 326
28. с.Скалак 813 627
29. с.Снежа 443 349
30. с.Снягово 1 218 1 082
31. с.Соколец 735 577
32. с.Средна махала 386 312
33. с.Струя 774 721
34. с.Топчийско 1 046 863
35. с.Трънак 1 922 1 245
36. с.Череша 862 742
37. с.Шиварово 467 271
38. с.Ябълчево 1 371 1 163
39. с.Ясеново 567 433
  ОБЩО: 36 106 28 942

Коментарите са затворени.