Обществена поръчка с предмет: „Доставка на горива (автомобилен бензин А95Н и дизелово гориво)за нуждите на мпс на община Руен по обособени позиции:

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на горива (автомобилен бензин А95Н и дизелово гориво)за нуждите на мпс на община Руен по обособени позиции:

  1. Обособена позиция №1- Доставка на дизелово гориво и автомобилен бензин А95Н от доставчик, разполагащ с бензиностанции на територията на община Руен.
  2. Обособена позиция №2- Доставка на дизелово гориво от доставчик, разполагащ с бензиностанции на територията на цялата страна.

Електронна преписка

Коментарите са затворени.