Обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Целодневните детски градини на територията на Община Руен – видове храни и приблизителни количества по обособени позиции:

Обществена поръчка с предмет:  „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Целодневните детски градини на територията на Община Руен – видове храни и приблизителни количества по обособени позиции:

  1. Обособена позиция 1 : „Хляб и хлебни изделия”;
  2. Обособена позиция 2 : „ Храни на зърнена основа и варива”;
  3. Обособена позиция 3 : „Мляко и млечни продукти”;
  4. Обособена позиция 4 : „ Яйца”;
  5. Обособена позиция 5 : “Захар, захарни изделия и шоколадови изделия, пчелен мед”;
  6. Обособена позиция 6 : „ Плодове, зеленчуци и продукти от тях”;
  7. Обособена позиция 7 : „ Други храни и подправки”;

Електронна преписка

Коментарите са затворени.