Обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ДО 16-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА ПО УТВЪРДЕНИ МАРШРУТИ И РАЗПИСАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУЕН ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА:

Обществена поръчка с предмет:  „ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ДО 16-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА ПО УТВЪРДЕНИ МАРШРУТИ И РАЗПИСАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУЕН ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА:

  1. СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИТЕ НА СОУ “ЕЛИН ПЕЛИН” С. РУЕН – 52 КМ. ПРОБЕГ ПО РАЗПИСАНИЕ;
  2. СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИТЕ НА ОУ “ДИМИТЪР ПОЛЯНОВ” С. ТРЪНАК – 58 КМ. ПРОБЕГ ПО РАЗПИСАНИЕ;
  3. СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИТЕ НА ОУ “РЕДЖЕБ КЮПЧЮ” С. ТОПЧИЙСКО – 60 КМ. ПРОБЕГ ПО РАЗПИСАНИЕ;
  4. СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИТЕ НА ОУ “РЕДЖЕБ КЮПЧУ” С. СИНИ РИД – 36 КМ. ПРОБЕГ ПО РАЗПИСАНИЕ.”

Електронна преписка

Коментарите са затворени.