Обществена поръчка с предмет: „”Извършване на основен ремонт на покриви по шест обособени позиции:

Обществена поръчка с предмет: „”Извършване на основен ремонт на покриви по шест обособени позиции:

  1. Обособена позиция №1- „Основен ремонт на покрива на административна сграда инициали 2 МЖ в УПИ – IX-251, кв. 11 в с. Руен и на административна сграда на административна сграда – кметство с инициали МСНС в УПИ – IX, кв. 15 в с. Разбойна”.
  2. Обособена позиция №2- „Основен ремонт на покрива на административна сграда – кметство с инициали 3Мсбж в УПИ – I, кв. 64 в с. Люляково и на здравна служба с инициали МЖ в УПИ – III , кв. 20 с. Планиница”
  3. Обособена позиция №3- “Основен ремонт на покрива на здравна служба с инициали 2МЖ в УПИ- VI, кв.41, с. Трънак”
  4. Обособена позиция №4 – „Основен ремонт на покрива на читалище с инициали МС в УПИ-XII кв.13, с. Зайчар”
  5. Обособена позиция №5 – „Основен ремонт на покрива на читалище с инициали 3Мсбо в ПИ-№ 180, с. Рожден”
  6. Обособена позиция №6 – „Основен ремонт на покрива на читалище с инициали МЖ в ПИ-№105, с. Ясеново”

Електронна преписка

Коментарите са затворени.