Обществена поръчка с предмет: „Изграждане на спортна площадка в УПИ-I, кв.1 по плана на с. Добромир, община Руен, област Бургас“

Обществена поръчка с предмет: „Изграждане на спортна площадка в УПИ-I, кв.1 по плана на с. Добромир, община Руен, област Бургас“

Електронна преписка

Коментарите са затворени.