Обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на общ. пътища и улици по населени места с асфалт:

Обществена поръчка с предмет:  „Основен ремонт на общ. пътища и улици по населени места с асфалт:

  1. Път BGS 3199/ BGS1195, Припек-Мрежичко/- с.Топчийско/ BGS1192/
  2. Път BGS 1184 от с.Соколец до с.Каравельово
  3. Път BGS 2190 разклон Снягово-с.Снягово
  4. Път BGS 1186 от с.Дъскотна-Планиница
  5. Път BGS 2180-III-208 с.Дъскотна/-с.Заимчево
  6. Път BGS 1193 от III-2085/ разклон Разбойна-с.Разбойна
  7. Път BGS 2196 Сини рид- Рожден
  8. ОР на улици по населени места с асфалт

Електронна преписка

Коментарите са затворени.