Обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на община Руен и почистване на местата за обществено ползване“

Обществена поръчка с предмет:  „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на община Руен и почистване на местата за обществено ползване“

Електронна преписка

 1. Решение
  Публикувано на: 10 ноември 2016
 2. Обявление
  Публикувано на: 10 ноември 2016
 3. Документация
  Публикувано на: 10 ноември 2016
 4. Образци
  Публикувано на: 10 ноември 2016
 5. Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП
  Публикувано на: 21 декември 2016
 6. Протокол от дейността на комисия
  Публикувано на: 27 декември 2016
 7. Доклад от комисия
  Публикувано на: 27 декември 2016
 8. Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка
  Публикувано на: 27 декември 2016
 9. Обявление за възложена поръчка
  Публикувано на: 03 февруари 2017
 10. Договор
  Публикувано на: 03 февруари 2017
 11. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Публикувано на: 15 януари 2019

Коментарите са затворени.