Общинска администрация

ОБЩИНА РУЕН – ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Email: [email protected]

Главен спец. канцелария 05944/6233 Муазес Осман
Кмет 05944/6233 Ахмед Сюлейман Мехмед
Зам. кмет 05944/6327 Мехмед Хасан Хамид
Зам. кмет 05944/6233 Иб Мустафа Иб
Секретар  05944/6449 Снежана Панайотова
Директор  ФСДБУС  05944/6250 Мийрем Сали
Директор  АИОГСГР  05944/6233 Кадрие Хаджифета
Гл.Счетоводител  05944/6389 Мустафа Халис
Дежурни ОБСС  05944/6314
Директор МПДТ  05944/6233 Нурсел Халил
Гл. Архитект  05944/6233 Айдън Гюджен
Председател ОБС  05944/6486 Исмаил Осман

Коментарите са затворени.