Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст през учебната 2014/2015 година по утвърдени маршрути и разписания на територията на Община Руен по обособени позиции, както следва: 1. специализиран превоз на учениците на СОУ „Елин Пелин“ с. Руен – 52 км. пробег по разписание; 2. специализиран превоз на учениците на ОУ „Димитър Полянов“ с. Трънак – 58 км. пробег по разписание; 3. специализиран превоз на учениците на ОУ „Реджеб Кюпчю“ с. Топчийско – 60 км. пробег по разписание; 4. специализиран превоз на учениците на ОУ „Реджеб Кюпчу“ с. Сини рид – 36 км. пробег по разписание.” 5. специализиран превоз на учениците на ОУ „Антон Симеонович Макаренко“ с. Речица – 32км. пробег по разписание.”

Обществена поръчка с предмет: „Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст през учебната 2014/2015 година по утвърдени маршрути и разписания на територията на Община Руен по обособени позиции, както следва: 1. специализиран превоз на учениците на СОУ “Елин Пелин” с. Руен – 52 км. пробег по разписание; 2. специализиран превоз на учениците на ОУ “Димитър Полянов” с. Трънак – 58 км. пробег по разписание; 3. специализиран превоз на учениците на ОУ “Реджеб Кюпчю” с. Топчийско – 60 км. пробег по разписание; 4. специализиран превоз на учениците на ОУ “Реджеб Кюпчу” с. Сини рид – 36 км. пробег по разписание.” 5. специализиран превоз на учениците на ОУ “Антон Симеонович Макаренко” с. Речица – 32км. пробег по разписание.”

Електронна преписка

Коментарите са затворени.