Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт общински пътища и улици по населени места с асфалт на територията на Община Руен по обособени позиции: № 1 Основен ремонт на общински път BGS 2190 разклон Руен-Снягово №2 Основен ремонт на общински път BGS 2185 разклон Листец- с. Листец №3 Основен ремонт на общински път BGS 2183 разклон Дропла- с.Дропла №4 Основен ремонт на общински път BGS 2182 разклон Струя- с.Струя №5 Основен ремонт на общински път BGS 1184 с.Соколец до с.Каравельово №6 Основен ремонт на общински път BGS 2200 Вишна- Планиница №7 Основен ремонт на общински път BGS 2196 Рожден- Сини рид и BGS 2198 Сини рид- Рудина №8 Основен ремонт на общински път BGS 2181 разклон Речица- с.Речица №9 Основен ремонт на улици по населени места чрез асфалтиране- Руен, Билка, Вресово, Дъскотна, Преображенци, Просеник, Разбойна, Ръжица, Сини рид, Снежа и Топчийско“

Обществена поръчка с предмет: “Основен ремонт общински пътища и улици по населени места с асфалт на територията на Община Руен по обособени позиции: № 1 Основен ремонт на общински път BGS 2190 разклон Руен-Снягово №2 Основен ремонт на общински път BGS 2185 разклон Листец- с. Листец №3 Основен ремонт на общински път BGS 2183 разклон Дропла- с.Дропла №4 Основен ремонт на общински път BGS 2182 разклон Струя- с.Струя №5 Основен ремонт на общински път BGS 1184 с.Соколец до с.Каравельово №6 Основен ремонт на общински път BGS 2200 Вишна- Планиница №7 Основен ремонт на общински път BGS 2196 Рожден- Сини рид и BGS 2198 Сини рид- Рудина №8 Основен ремонт на общински път BGS 2181 разклон Речица- с.Речица №9 Основен ремонт на улици по населени места чрез асфалтиране- Руен, Билка, Вресово, Дъскотна, Преображенци, Просеник, Разбойна, Ръжица, Сини рид, Снежа и Топчийско&ldquo

Електронна преписка

Коментарите са затворени.