Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на Общинска пътна мрежа на територията на Община Руен за зимния период на 2015-2016

Обществена поръчка с предмет:  „Зимно поддържане и снегопочистване на Общинска пътна мрежа на територията на Община Руен за зимния период на 2015-2016″

Електронна преписка

Коментарите са затворени.