Преброяване 2021 г. – Руен

Уважаеми дами и господа,
Общинската преброителна комисия за община Руен, област Бургас, съвместно с ТСБ – Югоизток организира еднодневно обучение за всички лица, одобрени за преброители, контрольори и резерви за Преброяването на населението и жилищният фонд в Република България през 2021 г. в община Руен.
Обучението ще се проведе в залата на Културен информационен център – Руен на 25.08.2021 г. с начален час 9:00.
За лицата, които нямат възможност да присъстват на тази дата ще има обучение и на 26.08.2021 г. от 9:00 часа в същата зала.

Преди обучението на всички участници ще бъдат раздадени обучителни материали, предпазни маски за многократна употреба и дезинфектанти.

За преброяване 2021 може да получите допълнителна информация, като посетите сайта https://census2021.bg

Само с преминалите обучение лица ще бъде сключен граждански договор.

Уважаеми дами и господа,
Общинската преброителна комисия за община Руен, област Бургас приключи процедурата по набиране и подбор на кандидатите за преброители и контрольори за Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.
В тази връзка, оповестяваме списъците на одобрените преброители, контрольори, резерви и придружители за община Руен.
Всяко от определните лица ще бъде включено в еднодневно обучение, датата, часът и мястото, за чието провеждане ще бъде оповестен на 13 август 2021 г. на сайта на общината и на общинското табло
Списък на одобрените преброители, контрольори, резерви и придружители за община Руен

Започва набиране на преброители за Преброяване 2021

 

От 15 септември започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд.

В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината, в която искат да бъдат наети. Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 (линк към документите) и в сайтовете на общините.

При предстоящото преброяване ще бъдат ангажирани над 23 000 преброители и около 6000 контрольори, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Разбира се, трябва да бъдат комуникативни. Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.

Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.

Коментарите са затворени.