Проекти на нормативни актове

Проект за измeнение на наредба №2А
Мотиви
Публикувано на: 17 януари 2020 г.

 

 

 

 

 

Годишен план за развитие на социалните услуги на община Руен за 2017г.
Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Руен (2016г. – 2020г.)
Проект на “Правилник за устройството и дейността на обществения съвет по социално подпомагане и услуги в община Руен”
Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост в Община Руен за периода 2016-2020 г.

 

Коментарите са затворени.