Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „„Закупуване на столове за монтиране в Културно- информационен център с. Руен“.“.

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:   „Закупуване на столове за монтиране в Културно- информационен център с. Руен“

 

Електронна преписка

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 9041326

Коментарите са затворени.