Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по застраховане по обособени позиции, както следва: 1.„Гражданска отговорност” на автомобилите, собственост на община Руен; 2.„Пълно каско на МПС”- всички рискове за ППС на автомобилите, собственост на община Руен; 3.Рискова застраховка „Живот“ за служител в община Руен с допълнителни покрития“; 4.„Застраховка „Злополука по време на работа” на безработни лица, полагащи обществено полезен труд ”; 5.„Застраховка „Индустриален пожар“ за сгради, собственост на община Руен” ; 6. „Застраховка „Кражба, грабеж, вандализъм“ по проекти, изпълнени от община Руен“

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:   „„Предоставяне на услуги по застраховане по обособени позиции, както следва: 1.„Гражданска отговорност” на автомобилите, собственост на община Руен; 2.„Пълно каско на МПС”- всички рискове за ППС на автомобилите, собственост на община Руен; 3.Рискова застраховка „Живот“ за служител в община Руен с допълнителни покрития“; 4.„Застраховка „Злополука по време на работа” на безработни лица, полагащи обществено полезен труд ”; 5.„Застраховка „Индустриален пожар“ за сгради, собственост на община Руен” ; 6. „Застраховка „Кражба, грабеж, вандализъм“ по проекти, изпълнени от община Руен“

 

Електронна преписка

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 9039274

Коментарите са затворени.