Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване чрез доставка на два броя леки автомобили за нуждите на община Руен по обособени позиции: 1.Доставка на 1 брой лек автомобил(нов) с характеристики съгласно техническа спецификация 1 2.Доставка на 1 брой лек автомобил(нов или употребяван) с характеристики съгласно техническа спецификация 2“

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:   „Закупуване чрез доставка на два броя леки автомобили за нуждите на община Руен по обособени позиции: 1.Доставка на 1брой лек автомобил(нов) с характеристики съгласно техническа спецификация 1 2.Доставка на 1брой лек автомобил(нов или употребяван) с характеристики съгласно техническа спецификация 2“

 

Електронна преписка

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 9037300

Коментарите са затворени.