Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ с предмет:„Основен ремонт на улици по населени места с бетон“.

Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма “а” с предмет: „Основен ремонт на улици по населени места с бетон“.

Електронна преписка

Коментарите са затворени.