Публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разриване и запръстяване на локални замърсявания на територията на Община Руен“

Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма “а” от ЗОП с предмет: „Разриване и запръстяване на локални замърсявания на територията на Община Руен“

Електронна преписка

Коментарите са затворени.