Публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Целодневните детски градини на територията на Община Руен – видове храни и приблизителни количества по обособени позиции:

Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма “а” от ЗОП с предмет: „„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Целодневните детски градини на територията на Община Руен – видове храни и приблизителни количества по обособени позиции:“

  1. Храни на зърнена основа и варива
  2. Месо и месни продукти
  3. Риба и рибни продукти
  4. Мляко и млечни продукти
  5. Яйца
  6. Захар, захарни изделия, пчелен мед
  7. Други храни и подправки

Електронна преписка

Коментарите са затворени.