Публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на покриви на здравни служби в с.Ясеново, с.Каравельово и с. Ръжица“

Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма “а” от ЗОП с предмет: „Основен ремонт на покриви на здравни служби в с.Ясеново, с.Каравельово и с. Ръжица“

Електронна преписка

Коментарите са затворени.