Публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на покриви на ЦДГ в с.Планиница, община Руен“.

Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма “а” с предмет: „Основен ремонт на покриви на ЦДГ в с.Планиница, община Руен“.

Електронна преписка

Коментарите са затворени.