Публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Целодневните детски градини на територията на Община Руен – видове храни и приблизителни количества по обособени позиции:

  Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма “а” от ЗОП с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Целодневните детски градини на територията на Община Руен – видове храни и приблизителни количества по обособени позиции:

  1. „Храни на зърнена основа и варива, месо и месни продукти, риба и рибни продукти, мляко и млечни продукти, яйца, други храни и подправки”;
  2. „Захар, захарни изделия, пчелен мед”.

Електронна преписка

Коментарите са затворени.