Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни работи по изграждане на нова Целодневна детска градина в УПИ ІІ-156, кв.16 по плана на с. Топчийско, Община Руен”

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни работи по изграждане на нова Целодневна детска градина в УПИ ІІ-156, кв.16 по плана на с. Топчийско, Община Руен”

Електронна преписка

 1. Решение
  Публикувано на: 15 ноември 2016
 2. Документация за обществена поръчка
  Публикувано на: 15 ноември 2016
 3. Образци
  Публикувано на: 15 ноември 2016
 4. Проект на договор
  Публикувано на: 15 ноември 2016
 5. Техническа спецификация
  Публикувано на: 15 ноември 2016
 6. Количествена сметка
  Публикувано на: 15 ноември 2016
 7. Разяснение
  Публикувано на: 25 ноември 2016
 8. Протокол 1
  Публикувано на: 11 април 2017
 9. Съобщение по чл.57 ал. 3 от ППЗОП
  Публикувано на: 16 май 2017
 10. Протокол №2
  Публикувано на: 16 май 2017
 11. Протокол №3
  Публикувано на: 09 юни 2017
 12. Решение за избор на изпълнител
  Публикувано на: 09 юни 2017
 13. Договор
  Публикувано на: 13 юли 2017
 14. Обявление за възложена поръчка
  Публикувано на: 13 юли 2017
 15. Обявление за приключване на договор
  Публикувано на: 14 август 2018

Коментарите са затворени.