Решение за откриване на процедура „договаряне без обявление“ с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи по обект: „Укрепване устоите на мост над р.Хаджийска на IV класен път при разклона на с.Просеник- с. Ръжица“, община Руен, област Бургас.

Решение за откриване на процедура “договаряне без обявление” с предмет:  „ Извършване на строително-монтажни работи по обект: „Укрепване устоите на мост над р.Хаджийска на IV класен път при разклона на с.Просеник- с. Ръжица”, община Руен, област Бургас.”.

Електронна преписка

  • Решение
    Публикувано на:понеделник, 26 ноември 2014, 16:20

Коментарите са затворени.