Услуги по местни данъци и такси

Списък с услуги с бързи връзки към всяка една:

Искане за издаване на документи
Изтегли от тук
Правно основание: ЗМДТ, Наредба № 2 и Наредба № 2а на община Руен
Необходими документи:
– Лична карта за проверка или нотариално заверено пълномощно от заявителя
Срок за изпълнение: обикновена-7 раб.дни / бърза – 3 раб. дни / експресна- в рамките на работния ден
Такса: 1.00 лв./1.50 лв./ 2.00 лв.
Срок на валидност: 1 месец
Място за подаване на документи:
-Информационен център и администравно обслужване –Руен, Тел. За контакти: 05944 6360; 05944 6233-вътрешен 211
Искане за прихващане или възстановяване
Изтегли от тук
Правно основание: ЗМДТ, Наредба №2 и Наредба №2а на община Руен
Необходими документи:
– Лична карта за проверка или нотариално заверено пълномощно от заявителя, документ доказващ основанието за отписване
Срок за изпълнение: обикновена-7 раб.дни / бърза – 3 раб. дни / експресна- в рамките на работния ден
Такса: безплатно
Срок на валидност: няма
Място за подаване на документи:
-Информационен център и администравно обслужване –Руен, Тел. За контакти: 05944 6360; 05944 6233-вътрешен 211
Искане за издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот
Изтегли от тук
Правно основание: ЗМДТ, Наредба №2 и Наредба №2а на община Руен
Необходими документи:
– Лична карта за проверка или нотариално заверено пълномощно от заявителя, документ доказващ основанието за отписване
Срок за изпълнение: обикновена-7 раб.дни / бърза – 3 раб. дни / експресна- в рамките на работния ден
Такса: безплатно
Срок на валидност: няма
Място за подаване на документи:
-Информационен център и администравно обслужване –Руен, Тел. За контакти: 05944 6360; 05944 6233-вътрешен 211
Искане за издаване на удостоверение за данъчна оценка на земеделски имот
Изтегли от тук
Правно основание: ЗМДТ, Наредба №2 и Наредба №2а на община Руен
Необходими документи:
– лична карта за проверка или нотариално заверено пълномощно от заявителя; документ за собственост ако не е регистриран след промяна;служебна справка за наследници/ако е необходимо
Срок за изпълнение: обикновена-7 раб.дни / бърза – 3 раб. дни / експресна- в рамките на работния ден
Такса: 4.00 лв./ 6.00 лв./ 8.00 лв
Срок на валидност: до края на календарната година
Място за подаване на документи:
-Информационен център и администравно обслужване –Руен, Тел. За контакти: 05944 6360; 05944 6233-вътрешен 211
Декларация по Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Руен
Изтегли от тук
Правно основание: ЗМДТ, Наредба №2 и Наредба №2а на община Руен
Необходими документи:
– лична карта за проверка или нотариално заверено пълномощно от заявителя; документ за собственост ако не е регистриран след промяна;служебна справка за наследници/ако е необходимо/; актуална скица на имота и удостоверение за техническа характеристика издадени от ОС”Земеделие”- Руен или заявление за КАО.
Срок за изпълнение: обикновена-7 раб.дни / бърза – 3 раб. дни / експресна- в рамките на работния ден
Такса: 4.00 лв./ 6.00 лв./ 8.00 лв
Срок на валидност: до края на календарната година
Място за подаване на документи:
-Информационен център и администравно обслужване –Руен, Тел. За контакти: 05944 6360; 05944 6233-вътрешен 211
Декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти
Декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущества
Декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил
Декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили

Коментарите са затворени.