Финанси и бюджет

Тримесечни отчети

Тримесечни отчети за 2018
Тримесечни отчети за 2017

Месечни отчети

Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за 2021 г.

Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за 2020 г.

Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за 2019 г.

Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за 2018 г.

Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за 2017 г.

Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и СЕС за 2016 г.

Месечни отчети за 2015 г.

Месечни отчети за 2014 г.

Oтчети

Отчет за периода от 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. по чл.71 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите
Публикувано на: 26 март 2020 г.

Отчет за периода от 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. по чл.71 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите
Публикувано на: 29 март 2019 г.

Отчет за периода от 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г. по чл.71 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите
Публикувано на: 29 март 2018 г.

Отчет за периода от 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. по чл.71 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите
Публикувано на: 30 март 2017 г.

Коментарите са затворени.