Декларации по закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Мирем Хасан Дервиш- Декларация по чл.12 т.1 т.2
Ферхан Смаил – Декларация по чл.12 т.1 т.2
Иб Мустафа Иб- Декларация по чл.12 т.1 т.2
Снежана Панайотова- Декларация по чл.12 т.1 т.2

Кадрие Хаджифета- Декларация по чл.12 т.1 т.2
Мийрем Сали- Декларация по чл.12 т.1 т.2
Ерол Кязим- Декларация по чл.12 т.1 т.2
Нурсел Адем – Декларация по чл.12 т.1 т.2

Aйдън Гюджен- Декларация по чл.12 т.1 т.2
Ислям Ислям- Декларация по чл.12 т.1 т.2
Кязим Осман- Декларация по чл.12 т.1 т.2
Муазес Ахмед- Декларация по чл.12 т.1 т.2
Мехмед Расим- Декларация по чл.12 т.1 т.2
Невзат Исмаил- Декларация по чл.12 т.1 т.2
Шенол Хасан- Декларация по чл.12 т.1 т.2

Алпер Хюсеинали- Декларация по чл.12 т.1 т.2
Али Хаккъ- Декларация по чл.12 т.1 т.2
Цветелина Стойчева- Декларация по чл.12 т.1 т.2
Еметула Сюлейман- Декларация по чл.12 т.1 т.2
Фирдес Осман – Декларация по чл.12 т.1 т.2
Фатме Ферад – Декларация по чл.12 т.1 т.2
Гюлфие Ереджеб – Декларация по чл.12 т.1 т.2
Гюлсюм Юзеир- Декларация по чл.12 т.1 т.2
Хасибе Рамаданова – Декларация по чл.12 т.1 т.2
Хаджер Адем- Декларация по чл.12 т.1 т.2
Мустафа Ахмед- Декларация по чл.12 т.1 т.2
Мехмед Чолак- Декларация по чл.12 т.1 т.2
Мийрем Иб- Декларация по чл.12 т.1 т.2
Мустафа Мустафа- Декларация по чл.12 т.1 т.2
Неджибе Хасан – Декларация по чл.12 т.1 т.2
Неджметин Юсуф – Декларация по чл.12 т.1 т.2
Осман Хюсеин- Декларация по чл.12 т.1 т.2
Пламен Христозов – Декларация по чл.12 т.1 т.2
Веселина Димитрова – Декларация по чл.12 т.1 т.2
Юлвие Бейтула Салим – Декларация по чл.12 т.1 т.2
Зейнеб Ахмед – Декларация по чл.12 т.1 т.2
Зиля Мустафа – Декларация по чл.12 т.1 т.2
Паолиана Демирева – Декларация по чл.12 т.1 т.2
Шабан Муталибов – Декларация по чл.12 т.1 т.2

Емне Мехмедали – Декларация по чл.12 т.1 т.2
Фердане Хюсеинова – Декларация по чл.12 т.1 т.2
Хава Хилми – Декларация по чл.12 т.1 т.2
Хатче Мехмед- Декларация по чл.12 т.1 т.2
Стефка Москова Радева – Декларация по чл.12 т.1 т.2
Зюмбюл Неджипова- Декларация по чл.12 т.1 т.2
Зенджие Юмер – Декларация по чл.12 т.1 т.2

Коментарите са затворени.