Обществена поръчка с предмет: “Извършване на основен ремонт на покриви на сгради на Община Руен по осем обособени позиции:

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: “Извършване на основен ремонт на покриви на сгради на Община Руен осем обособени позиции:

 1. Обособена позиция №1 “Основен ремонт на покриви на сгради в село Заимчево и село Снежа”
 2. Обособена позиция №1 “Основен ремонт на покриви на сгради в село Планиница и село Речица”
 3. Обособена позиция №1 “Основен ремонт на покриви на сгради в село Подгорец и село Просеник”
 4. Обособена позиция №1 “Основен ремонт на покриви на сгради в село Билка и село Соколец”
 5. Обособена позиция №1 “Основен ремонт на покриви на сгради в село Рупча и село Дъскотна”
 6. Обособена позиция №1 “Основен ремонт на покриви на сгради в село Разбойна и село Преображенци”
 7. Обособена позиция №1 “Основен ремонт на покрива на общинска сграда – общежитие в село Трънак”
 8. Обособена позиция №1 “Основен ремонт на покрива на административна сграда за полудневна подготвителна група в село Ясеново”

Електронна преписка

 1. Обява за обществена поръчка
  Публикувано на: 22 август 2017 г.
 2. Информация за обществена поръчка
  Публикувано на: 22 август 2017 г.
 3. Указания за участие
  Публикувано на: 22 август 2017 г.
 4. Техническа спецификация
  Публикувано на: 22 август 2017 г.
 5. Образци на документи
  Публикувано на: 22 август 2017 г.
 6. Образец – ценово предложение
  Публикувано на: 22 август 2017 г.
 7. Образец – техническо предложение
  Публикувано на: 22 август 2017 г.
 8. Проект на договор
  Публикувано на: 22 август 2017 г.
 9. Количествено-стойностнa сметкa на сграда с. Заимчево
  Публикувано на: 22 август 2017 г.
 10. Количествено-стойностнa сметкa на сграда с. Снежа
  Публикувано на: 22 август 2017 г.
 11. Количествено-стойностнa сметкa на сграда с. Планиница
  Публикувано на: 22 август 2017 г.
 12. Количествено-стойностнa сметкa на сграда с. Речица
  Публикувано на: 22 август 2017 г.
 13. Количествено-стойностнa сметкa на сграда с. Подгорец
  Публикувано на: 22 август 2017 г.
 14. Количествено-стойностнa сметкa на сграда с. Просеник
  Публикувано на: 22 август 2017 г.
 15. Количествено-стойностнa сметкa на сграда с. Билка
  Публикувано на: 22 август 2017 г.
 16. Количествено-стойностнa сметкa на сграда с. Соколец
  Публикувано на: 22 август 2017 г.
 17. Количествено-стойностнa сметкa на сграда с. Рупча
  Публикувано на: 22 август 2017 г.
 18. Количествено-стойностнa сметкa на сграда с. Дъскотна
  Публикувано на: 22 август 2017 г.
 19. Количествено-стойностнa сметкa на сграда с. Разбойна
  Публикувано на: 22 август 2017 г.
 20. Количествено-стойностнa сметкa на сграда с. Преображенци
  Публикувано на: 22 август 2017 г.
 21. Количествено-стойностнa сметкa на сграда с. Трънак
  Публикувано на: 22 август 2017 г.
 22. Количествено-стойностнa сметкa на сграда с. Ясеново
  Публикувано на: 22 август 2017 г.
 23. Протокол от работа на комисия
  Публикувано на: 21 септември 2017 г.
 24. Договор- Обособена позиция 1
  Публикувано на: 11 октомври 2017 г.
 25. Договор- Обособена позиция 2
  Публикувано на: 10 октомври 2017 г.
 26. Договор- Обособена позиция 3
  Публикувано на: 29 септември 2017 г.
 27. Договор- Обособена позиция 4
  Публикувано на: 29 септември 2017 г.
 28. Договор- Обособена позиция 5
  Публикувано на: 29 септември 2017 г.
 29. Договор- Обособена позиция 6
  Публикувано на: 10 октомври 2017 г.
 30. Договор- Обособена позиция 7
  Публикувано на: 09 октомври 2017 г.
 31. Договор- Обособена позиция 8
  Публикувано на: 10 октомври 2017 г.

Коментарите са затворени.