Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Извършване на текущ ремонт на общински сгради в с. Руен по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Текущ ремонт на сграда общинска администрация, находяща се в УПИ II, кв. 13 по регулационния план на с. Руен”; Обособена позиция № 2 „Текущ ремонт на общинска сграда- Ритуална зала, находяща се в УПИ II, кв. 13 по регулационния план на с. Руен”“

Електронна преписка

 1. Обява за обществена поръчка
  Публикувано на: 02 април 2018 г.
 2. Информация
  Публикувано на: 02 април 2018 г.
 3. Документация за обществена поръчка
  Публикувано на: 02 април 2018 г.
 4. Образци на документи
  Публикувано на: 02 април 2018 г.
 5. Образци на документи
  Публикувано на: 02 април 2018 г.
 6. КСС – Обособена позиция 1
  Публикувано на: 02 април 2018 г.
 7. КСС – Обособена позиция 2
  Публикувано на: 02 април 2018 г.
 8. Протокол от работа на комисия
  Публикувано на: 20 април 2018 г.
 9. Сключен договор
  Публикувано на: 11 май 2018 г.
 10. Съобщение за прекратяване възлагането на обществена поръчка
  Публикувано на: 11 май 2018 г.

Коментарите са затворени.