Покана за пазарни консултации: „За Доставка на климатици и климатична техника по проект „Реконструкция и ремонт на общински сгради,в които се предоставят обществени услуги,с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност в селата Билка, Добра поляна, Дъскотна, Планиница, Разбойна, Рупча, Ръжица, Сини рид, Соколец, Струя, Ясеново, Скалак и Преображенци на община Руен“”

Електронна преписка

 1. Покана
  Публикувано на: 4 юли 2018 г.
 2. Техническа спецификация
  Публикувано на: 4 юли 2018 г.
 3. Представяне на участника-обр. 1
  Публикувано на: 4 юли 2018 г.
 4. Техническо предложение- обр. 2
  Публикувано на: 4 юли 2018 г.
 5. Ценово предложение – обр. 3
  Публикувано на: 4 юли 2018 г.
 6. Koличествено-стойностна сметка – обр. 3.1.
  Публикувано на: 4 юли 2018 г.
 7. Оферти
  Публикувано на: 13 юли 2018 г.
 8. Протокол от работа на комисия
  Публикувано на: 13 юли 2018 г.

Коментарите са затворени.